Mare Memoria transformeert een zilte herinnering aan de Zuiderzee tot een reëel toekomstscenario voor de mens.
de onkruidenier
Mare Memoria
Over de installatie

Organismen in de bodem van het Floriadeterrein denken nog altijd in de Zuiderzee te leven, terwijl deze al 90 jaar lang niet meer bestaat.

De installatie Mare Memoria van de Onkruidenier brengt verschillende feiten en ficties uit het landschap samen die aan dit zoete en zilte ecosysteem verbonden zijn. In onze leefomgeving waarin de zeespiegel stijgt, en de bodem tegelijkertijd ook nog eens daalt, vraagt de Onkruidenier hoe jij je daar als mens toe kunt verhouden.

Terwijl we in Nederland continu het water beheersen met sluizen, dammen en dijken en het waterpeil systematisch in de gaten houden, stelt de Onkruidenier een nieuw perspectief voor op jouw leefomgeving.

Wat gebeurt er wanneer wij als mens degenen zijn die ons aanpassen aan een veranderend landschap dat steeds natter en zouter wordt? Hoe kan ons lichaam zich verhouden tot het ritme van eb en vloed? Zijn onze zintuigen voldoende ontwikkeld om het perspectief op het landschap om te draaien? Kunnen geur, kleur en verschillende materialiteiten ons ondersteunen om grip te krijgen op dit nieuwe ecosysteem?
Mare Memoria transformeert een zilte herinnering tot een reëel toekomstscenario voor de mens.

Over de makers

Kunstenaarcollectief de Onkruidenier onderzoekt historische, culturele en potentiële transformaties van de natuur en haar mogelijkheden de mens te evolueren. Zij doen – vaak in gezamenlijkheid met publiek – veldwerk, verzamelen planten, de verhalen en geschiedenissen die daaraan verbonden zijn, en speculeren over aquatische cultuur om tot nieuwe interpretaties te komen over de relatie tussen mens en natuur, zowel boven als onder de zeespiegel. Een belangrijke rol hierbij speelt het bevragen van systemen. In de ontwikkeling van hun werk zorgen interacties met publiek en experts zoals boeren, bewoners en wetenschappers voor nieuwe verhalen.

Kunstenaarcollectief de Onkruidenier
https://onkruidenier.nl/over/